Ads 468x60px

Kamis, 09 Januari 2014

Kaidah dalam Amar Ma`ruf Nahi Mungkar

Fatwa Al Lajnah Ad Daimah Lil Buhuts Al ‘Ilmiyah wal Ifta (Komite Tetap untuk  Riset Ilmiah dan Fatwa Arab Saudi)

Pertanyaan :
Apa hukum Islam mengenai perbuatan amar ma`ruf nahi mungkar berdasarkan kepada Kitabullah, Sunah RasulNya, hadits-hadits dan atsar, manhaj Salafush Shalih, serta sikap pemimpin dan rakyat terhadap perbuatan tersebut?

Hukum Sembelihan Ahlul KitabFatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah

Pertanyaan :
Kita mendapati banyak daging hewan sembelihan impor dari selain negara-negara Islam. Apakah kita boleh memakannya dan tidak perlu memikirkan cara penyembelihannya?